Mezinárodní výstava Mladá Boleslav 27.8.2011

05.09.2011 18:15

V mezitžídě získal OZZY BLUE BOY Modrž Iris  známku V1,CAC .Děkujeme handlerce Jitce Gogolínové  za perfektní předvedení pejska.